top of page
 • Yazarın fotoğrafıeKampüs

Çocukların Nitelikli Bir Eğitime Ulaşması Hedefimize Siz de Ortak Olun!

Güncelleme tarihi: 21 Mar 2022


ÖRAV olarak, nitelikli eğitimin donanımlı öğretmenden geçtiğine inanıyoruz. Bu inançla, öğretmenlerin gelişim yolculuklarında onlara destek olabilmek için çalışıyoruz. 14 yıldır devam eden faaliyetlerimiz, tasarladığımız eğitim programlarımız ve projelerimizle Türkiye’nin dört bir köşesindeki meslektaşımıza ulaşıyor; ülkemizde bu alana odaklanmış ilk ve en etkin sivil toplum kuruluşu olmaktan gurur duyuyoruz.


Eğitim aşkımızın, kendimizi sürekli geliştirme tutkumuzun ve sahadaki deneyimlerimizin verdiği motivasyonla; bugüne kadar 250 bin öğretmenimizin gelişim yolculuğunda yanlarında olduk, onlar aracılığıyla 10 milyon çocuğa fayda sağladık. Elbette çok daha fazlasını üretmek istiyoruz. Büyümek ve etkimizi artırmak için, yeni kısmi zamanlı eğitimcilerimizi arıyoruz!


Siz de nitelikli eğitimi ve öğrencilerinin gelişimini kendine dert edinen,

Etki alanı içinde, değiştirebileceklerine odaklanan ve enerjisini bu yönde kullanan,

Öğretmenlik mesleğinin hak ettiği prestije ulaşması için rol model olmak isteyen,

Kolektif çalışmalar yapmanın, birlikte öğrenmenin, üretmenin ve tüm bunları paylaşarak çoğalmanın heyecanını duyan,

Meslektaşlarının gelişim yolculuklarını desteklemek adına eğitimler vermekle kalmayıp, bu ekosistemin içinde yeni beceri setleri de geliştirmeye açık ve istekli olan,

Hayatını benzer ideallerle anlamlandıran bir toplulukta yer alarak; yalnız olmadığını, güçlü olduğunu, fark yaratabileceğini hissetmek isteyen bir öğretmenseniz,

Kısmi zamanlı eğitimci başvurularınızı bekliyoruz!

Öğretmen Akademisi Vakfı’nda Kısmi Zamanlı Eğitimci (KZE) Olmak:

Öğretmenlik/ yöneticilik görevlerinizi yerine getirirken, birlikte üretmek, bölgesel değişime önderlik etmek, meslektaşlarına rol model olmak, etki alanını büyütmek, katılımcı ve kapsayıcı bir yaklaşımla Vakfın açtığı uzaktan eğitim programlarının gerekleri doğrultusunda, hafta içi akşam ve/veya hafta sonu düzenlenen eğitimlerde görev almaktır.

ÖRAV’da Kısmi Zamanlı Eğitimci (KZE) olma süreci altı adımda gerçekleşir:

 1. KZE aday adayları yazılı başvurularını bir form üzerinden yapar.

 2. Başvuru formu değerlendirmeleri ile ihtiyaçlar doğrultusunda uygun görülen aday adayları, online görüşmeye davet edilir.

 3. Bu görüşmenin sonucunda uygun görülen adaylar, online Eğitimci Eğitiminin birinci fazına davet edilir.

 4. Faz I eğitimci eğitimini tamamlayan aday adayları; “Eğitimci Eğitimindeki” performansları, yeterlilikleri, kişiler arası ilişkilerdeki tutumları doğrultusunda değerlendirilir. Değerlendirilmesi olumlu sonuçlanan aday adayları Faz II eğitimci eğitimine katılma hakkı kazanırlar. Faz II eğitimci eğitimine kadar Vakfın çevrim içi eğitim programlarına katılımcı olarak dahil olmaları beklenir.

 5. Faz II eğitimci eğitimi sonrası beş eğitimcilik gözlem ve süpervizyon sürecine dahil edilirler. Süpervizyon süreçleri devam ederken Faz III eğitimci eğitimine katılırlar.

 6. Süpervizyon geri bildirimlerinin sonuçlarına bağlı olarak beşinci eğitimin sonunda, uygun bulunan KZE adaylarına bir geri bildirim mektubu ve sözleşme gönderilir. Mutabık kalınması ve KZE adayının sözleşmeyi imzalaması halinde, eğitimlerde KZE olarak görev almaya hak kazanırlar.


Adaylarda Aranan Özellikler:

 • K12 düzeyinde en az 5 yıl öğretmenlik deneyimine sahip olmak,

 • Gelişim odaklı zihniyete ve öğrenme merakına sahip olmak,

 • Teknolojiyi ve özellikle eğitim teknolojilerini aktif olarak kullanabilmek,

 • Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilmek,

 • Türkçeyi sözlü ve yazılı iletişimde doğru ve etkili kullanabilmek,

 • Takım çalışması yapabilmek,

 • Etkili iletişim becerilerine sahip olmak,

 • Ekran karşısında iletişimi güçlü tutacak dinamizme ve rahatlığa sahip olmak,

 • Alanında/branşında rutin çalışmaların ötesinde yenilikçi faaliyetlerde yer almak veya bu çalışmalara liderlik etmiş olmak,

 • Gönüllülük ve sosyal sorumluluk kavramlarına hayatında yer vermiş olmak,

Tercihen;

 • Daha önce ÖRAV’ın yüzyüze veya uzaktan eğitim çalışmalarına katılmış olmak,

 • Yetişkinlere yönelik uzaktan eğitim tasarımı yapmış olmak,

 • Yetişkinlere yönelik uzaktan eğitim tasarımlarını uygulamış olmak,

 • İngilizce dilini yazılı ve sözlü olarak en az iyi düzeyde kullanabilmek,

 • Yüksek lisans veya doktora düzeyinde eğitim almak,


Görev Tanımı:

 • Sürekli öğrenme, gelişme, birlikte üretme ve paylaşma kültürünün bir parçası olarak aktif rol almak,

 • ÖRAV’ın yürüttüğü çevrim içi eğitimler gerçekleştirmek,

 • Eğitimlerde katılımcı öğretmenlere uzaktan mentorluk vermek,

 • Gözlem-geri bildirim (Süpervizyon / Mentorluk / Koçluk) süreçlerinde eğitimcilik gelişim aşamaları doğrultusunda gereken çalışmaları yapmak,

 • Odak grup çalışmalarına katılmak,

 • Gerekli durumlarda içerik oluşturmaya destek vermek,

 • Programların sosyal etki ve izleme çalışmalarına destek vermek,

 • ÖRAV’ı yurt içi ve yurt dışı farklı platformlarda temsil edebilmek,

​1 Mart -1 Nisan

Başvuru Süreci

​1 Nisan-15 Nisan

Değerlendirme - I

15 Nisan-20 Nisan

Değerlendirme Sonuçlarının Paylaşımı

25 Nisan-29 Nisan

Görüşmelerin Yapılması

5 Mayıs-6 Mayıs

Değerlendirme - II

9 Mayıs-10 Mayıs

Eğitimci Eğitimi Daveti Gönderimi

25 Haziran-30 Haziran

Eğitimci Eğitimi Faz I

3 Eylül -10 Eylül

Eğitimci Eğitimi Faz II

26 Kasım -3 Aralık

Eğitimci Eğitimi Faz III

Siz de ÖRAV gelişim kültürünün bir parçası olmak, ülkemiz eğitiminin niteliğini desteklemek ve öğrencilerimizin hak ettiği eğitimi onlara sunmak isterseniz aşağıdaki başvuru butonunu kullanabilirsiniz.8.614 görüntüleme
bottom of page