top of page

Eğitim Programlarımız

EgitimProgramlarimiz.jpg

Öğretmen Akademisi Vakfı olarak, yüz yüze / sınıfiçi uygulanan, eğitim programlarını, Vakıf merkezi ve 250 eğitimciden oluşan ekiple, Türkiye’nin her yöresinde görev yapan öğretmen ve eğitim yöneticilerine ücretsiz olarak ulaştırmaktayız. Projelerimiz; anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde görev yapan öğretmenleri, yöneticileri ve ülkede eğitim sorumluluğunu üstlenmiş tüm bireyleri kapsamaktadır. Yüz yüze eğitimlerimize bu linkten (http://www.orav.org.tr/egitimlerimiz) ulaşılabilmektedir. 
 

Konu alanı uzmanları ile oluşturulan, uzaktan eğitim programları ve içeriklerini, eKampüs platformu aracılığı ile paylaşmaktayız. Geliştirdiğimiz programların birincil hedefi; 21. yüzyılın gerektirdiği zihinsel, sosyal, duygusal ve dijital becerilere sahip bireylerin yetiştirilmesinde sorumluluk üstlenen öğretmenlerimizin ve eğitim yöneticilerimizin gelişimlerini desteklemektir. 

Eğitimlerimiz, öğretmenlerin kendi sınıflarına veya kendi hayatlarına taşıyabilecekleri yöntem ve tekniklerin kullanıldığı bölümlerden oluşup, ihtiyaca yönelik hazırlanmıştır. Değişen teknoloji ve günün ihtiyaçları göz önünde bulundurularak yönetilen eKampüs platformu güncellenmeye sürekli açık yapıdadır. ÖRAV Eğitim Programları ile ilgili daha detaylı bilgiye, ÖRAV kurumsal web sitesinde bulunan http://www.orav.org.tr/egitimlerimiz sayfasından ulaşılabilir.

bottom of page