top of page
  • Yazarın fotoğrafıeKampüs

Etkili Öğretmen İçin 30 Hedef Projemiz Başlıyor!

Güncelleme tarihi: 25 Kas 2019


"Hayatın asıl amacı, bilgi değil eylemdir."

(Thomas Henry Huxley)


Merhaba Değerli Öğretmenim,


Eflatun’un da dediği gibi öğretmenlerin ellerinde değişimi ve güzelliği sağlamak için bir sihirli değnek bulunmaktadır. Bu sihirli değneğin değişime ve gelişime katkı sunabilmesi için de var olan bilgi, beceri ve deneyimlerin eyleme dönüşmesi gerekmektedir. Bu eylemlerin istenilen hedefe ulaşabilmesi için de hedeflerin net bir şekilde belirlenmesinin faydası oldukça çoktur. Montaigne’nin meşhur sözü bu konunun önemini kalın çizgilerle de çizmiştir: Amacı olmayan gemiye hiçbir rüzgar yardım etmez.


Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV) olarak ülkemizdeki öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişmeleri için 10 yılı aşkın süredir çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu konudaki çalışmalarımıza bir de oyunlaştırma katarak keyifli bir yolculuk ekleyelim istedik. Buradaki amaç, bu çalışmada yer alan 30 hedefi 18 Ocak 2020 tarihine kadar tamamlamak. Bu hedefleri tamamlayarak istenilen şekilde belgeleyip bizimle paylaştığınızda “ÖRAV 30 Hedef- Etkili Öğretmen” sertifikasına sahip olabilirsiniz. Bu aynı zamanda ÖRAV ile tanışma, birlikte öğrenme yoldaşlığına başlama ya da devam etme anlamına gelmektedir. Hedef belirlemenin başarıya ve motivasyona etkileri üzerine literatürde birçok çalışma bulunmaktadır. Buss (2008), hedeflerin bireylerin motivasyonunu destekleyen en önemli unsurlardan biri olduğunu ifade etmektedir. Bu hedefleri belirlerken öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin yanı sıra öğrencilerinin de faydalanacağı hedefleri belirledik.


Hedefler kapsam olarak birçok fikirden yola çıkarak oluşturulmuştur. Burada yer alan hedeflerin önemli bir bölümü Öğretmen Akademisi Vakfı’nın çatı programı olan Öğrenen Lider Öğretmen Programının içeriklerinden derlenmiştir. Bu hedeflerin büyük bir bölümünde öğrencilerin bilişsel, sosyal ve duyuşsal ve de devinimsel gelişimlerini merkeze koyan etkinliklere yer verilmiştir. Bunların yanı sıra 21. yy öğretmeninin sahip olması gereken becerilerin de yer aldığı bazı çalışmaları görebilirsiniz. Ayrıca hedefler içerisindeki bazı etkinliklerin de hem farklı biçimlendirici değerlendirme hem de aktif öğrenme yöntem ve tekniklerinin kullanılmasını teşvik ettiğini de belirtmek isteriz.


"Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan topluluğunun en fedakâr ve muhterem unsurlarıdır."

(Mustafa Kemal Atatürk)


Buss, D. M., (2008). Human Nature and Individual Differences: Evolution of Human Personality, içinde, Handbook of Personal


Projeye katılmak için başvuru yapılması gerekmemektedir. Aşağıdaki bilgilendirmeler doğrultusunda "30 Hedefi" tamamlayıp 30hedef@orav.org.tr adresine gönderilmesi yeterli olacaktır. Projeye katılım belirli bir branş özelinde değil, tüm öğretmenlerimize açıktır.


Görseli tam boyut ile görüntülemek için tıklayınız.

Yönergeler:

Etkinliğin süresi: 18 Ocak 2020’a kadar tamamlanmalıdır.

Beyan etme: Hedeflerin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair bilgilendirme yapılmasıdır. Bazen sadece yazılı “yaptım” demek yeterli iken bazı hedeflerde fotoğraf ve ya link paylaşılması gerekmektedir. Hedeflere ait bilgilendirme yöntemlerinin belirtiği tabloya bu linkten erişilebilir.

Gönderim: Tamamlanan hedefler "Beyan Etme" bölümünde bahsedilen/paylaşılan Word dokümanı formatındaki tabloya işlenerek ve e-posta konusu kısmına "30 Hedef - Öğretmenin Adı Soyadı" yazılarak 30hedef@orav.org.tr adresine gönderilmelidir. Bu doküman, tüm hedefler tamamlanarak tek seferde gönderilmelidir.

Sertifika: Hedefleri eksiksiz tamamlayan öğretmenler “ ÖRAV 30 Hedef- Etkili Öğretmen” sertifikasına (dijital) sahip olacaktır. Ayrıca sosyal medya platformlarında paylaşılmak üzere kendilerine bir dijital rozet gönderilecektir.

Öneriler ve Açıklamalar:

3. Hedef: İstediğiniz bir web aracı olabilir. Alternatif web araçları: Plickers, Edpuzzle, Kahoot, Mentimeter, Socrative, Padlet, Piktochart, Storybird, Powtoon, Geogebra, Quiver, Quizizz, Team Up, Quizlet, Google araçları, Wordart vb.

8. Hedef: ÖRAV eKampüs bloglarına buradan ulaşabilirsiniz.

9. Hedef: ÖRAV eKampüs eğitimlerine buradan üye olarak katılabilirsiniz. Ayrıca eğitimlere eKampüs’ün mobil uygulaması olan e.mobil uygulamasını (AppleStore veya GooglePlay) cep telefonlarınıza indirerek de takip edebilirsiniz.

11. Hedef: Öğrenme günlüğü, basitçe kişinin öğrenme konusundaki düşüncelerini yazmak ve için kullandığı bir defterdir. Öğrencilerin öğrenmelerini yansıtabildikleri bu teknik, aynı zamanda öğretmenlere de etkili geri bildirim sağlamaktadır.

14. Hedef: 2x10 tekniği, özellikle sınıfınızda sizi zorladığını düşündüğünüz bir öğrenci ile 10 gün boyunca günde 2 dakika ders dışı konular hakkında sohbet etmeyi ifade etmektedir. Bağ kurmayı sağlayan bu tekniğin öğrenci davranışlarında iyileşme sağlaması hedeflemektedir.

16. Hedef: Ayrıl- Birleş (Jigsaw) aktif öğrenme ve işbirliğine dayalı öğrenme yönteminin tekniklerinden bir tanesidir. 5-6 kişilik gruplar oluşturulur. Daha sonra her grupta belirlenen kişiler, ortak bir başka grupta buluşur ve verilen konu hakkında çalışmalar yaparak o konuda uzmanlaşırlar. Uzmanlaşmanın tamamlanmasının ardından her kişi tekrar kendi grubuna dönerek diğer arkadaşlarına uzmanlaştıkları konu hakkında bilgilendirme yaparlar.

21. Hedef: Çıkış bileti dersin sonunda öğrencilerin ders süresince elde ettikleri bilgileri paylaşma amacıyla yapılan ve birçok türü olan bir tekniktir.

16.762 görüntüleme
bottom of page