top of page
  • Yazarın fotoğrafıeKampüs

Öğretmenlerimiz 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına Dair Deneyimlerini Paylaştı!


Öğretmenlerimizden, yüz yüze eğitimle tamamlanan bir yılın ardından deneyimlerine dair aldığımız görüşler


Öğretmenlerimizden, salgın sonrası kesintisiz olarak yüz yüze tamamlanan okul yılı boyunca mesleki ve kişisel deneyimlerine dair görüşlerini öğrenmek ve bu görüşleri yansıtan bir rapor hazırlamak amacıyla 8 sorudan oluşan kısa bir anket hazırladık.


Türkiye farklı bölgelerinden anketi yanıtlayan 639 öğretmenimize teşekkür ediyoruz.


Öğretmenleri zorlayan faktörler ve destek bekledikleri konular hakkında önemli bilgiler içeren bu raporu tüm eğitimcilerimizle paylaşmak isteriz.Yeni eğitimler, meslektaşlarla yapılan iş birlikleri ve takım çalışmaları öğretmenleri olumlu etkiliyor


Katılımcı öğretmenlerin, yüz yüze eğitime yeniden başladıkları zaman (2021 Eylül) ve dönem sonunda kişisel iyi olma hallerini derecelendirmelerini istediğimizde, iyi olma hallerinin dönem sonunda yükseldiğini gördük. Fakat dönem başı ve sonu karşılaştırıldığında iyi olma hallerine ilişkin değerlendirmelerde 1 ve 2 gibi marjinal değerlerin dönem sonunda daha fazla öğretmen tarafından verildiği dikkat çekici. Bu durumun, öğretmenlerin iyi olma hali üzerine çalışmaların devam etmesi gerektiğini gösteriyor.


İyi olma halini olumlu etkileyen faktörler arasında gelişime katkı sunan yeni eğitimler, meslektaşlarla olumlu iş birlikleri ve takım çalışmaları gibi maddeler öne çıktı. Olumsuz etkileyen faktörler arasında ise idari yönetimle ilgili sorunlar, meslektaşlar ve velilerle yaşanan iletişim problemleri, akademik öğrenme kayıpları, ekran bağımlılığı, motivasyon eksikliği gibi konular dikkat çekti.


Sınıf içi kurallara ve yönergelere uyum sağlanamaması öğretmenleri en çok zorlayan konular arasında


Ankette yüz yüze eğitime yaklaşık olarak 1,5 yıl ara verilmesinin ardından öğretmenlerin mesleki yaşamlarında karşılaştıkları, onları zorlayan öğrenci davranışlarının neler olduğuna dair bir soru yönelttik. Öğretmenlerin %24’ü sınıf içi kurallara uyamama, %17’si yönergelere uyamama ve %16’sı da ders içi etkinliklere katılımda olan isteksizliği en çok karşılaştıkları sorunlar olarak belirtti. Bunları ders materyallerini hazır bulundurmama ve ders dışı çalışmalara karşı olan isteksizlik takip etti.


Öğretmenlerin %70’i öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimi konusunda desteklenmesi gerektiğini düşünüyor “Yüz yüze eğitime dönüş sonrası öğrencilerinizin hangi alanlarda daha çok desteklenmesi gerektiğini düşündünüz?” sorusuna öğretmenlerin %70’i ‘’Sosyal ve duygusal gelişim ihtiyaçları’’ yanıtını verdi. Anketi dolduran öğretmenlerin %27’si (175 kişi) ise uzaktan eğitim dönemindeki akademik öğrenme kayıplarını gidermeye yönelik çalışmalara ihtiyaç duyduklarını belirtti. %3’lük orana denk düşen “Diğer” seçeneği altında verilen yanıtlar ise davranış bozuklukları ve motivasyon sorunları, akran iletişimi ve ekran bağımlılığı, okul kültürüne uyum gibi başlıkları içerdi.


Okul süreçlerinde veli katılımını artırmak şart


Özellikle veli iş birliği, yüz yüze eğitime dönüş sonrası okula uyum sürecini hızlandırma ve kolaylaştırma hususunda kritik bir öneme sahip. Öğretmenlerin 2021-2022 okul yılı boyunca veli katılımına yönelik değerlendirmelerinin ne yönde olduğunu öğrenmek amacıyla katılımcılara “Veli katılımı ve velilerle iş birliği konularındaki deneyimlerinize uygun seçenekleri işaretler misiniz?” sorusunu yönelttik. Katılımcıların yaklaşık olarak yarısı (344 kişi, %46) yüz yüze eğitime dönüş sonrasında öğrencilerin okula uyum sürecinde velilerden destek alamadıklarını belirtti. %30’u ise velilerin bu süreçte yeterince destek olduklarını ifade etti. Son olarak anketi dolduran öğretmenlerin %24’ü (182 kişi) velilerin düzenli olarak iletişim kurma konusunda istekli olduklarını düşünüyor.


Anket sonuçlarından derlediğimiz raporun tamamına ulaşmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Ogretmenlerin_2021_2022_Okul_Yilinda_Dair_Degerlendirmeleri
.pdf
Download PDF • 6.34MB

227 görüntüleme

コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page