top of page

KVKK Aydınlatma Metni 

Öğretmen Akademisi Vakfı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz. 

Genel Kanun Kapsamı 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Öğretmen Akademisi Vakfı olarak “Veri Sorumlusu” sıfatına sahibiz. Bu nedenle; bağışçılarımızın, destekçilerimizin, eğitmenlerimizin, ÖRAV eKampüs Uzaktan Eğitim Platformu üyelerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin paylaştığı tüm kişisel veriler bu sıfatımıza uygun olarak işlenecektir. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konular “veri işleme” olarak kabul edilmektedir. 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

 • Vakfımızın faaliyet konusunun gerekliliklerini yerine getirebilmek,

 • Yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek,

 • ÖRAV eKampüs Uzaktan Eğitim Platformu kapsamında, Hesap Verileri, Profil Verileri, Paylaşılan İçerik, Eğitim Verileri, İletişim ve Destek, Sistem Verileri, Kullanım Verileri ve Yaklaşık Coğrafi Verileri kayıt etmek:

 1. Hesap Verileri: ÖRAV eKampüs Uzaktan Eğitim Platformu’nda kullanıcı hesabı oluştururken ve/veya güncellediğinizde kullandığınız adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, şifreniz, doğum tarihiniz ve cinsiyetiniz gibi verileri saklarız.

 2. Profil Verileri: Fotoğraf, web bağlantısı, sosyal medya profil bağlantıları gibi profil verilerini sağlamayı seçmeniz durumunda, bu verilerinizi kayıt ederiz.

 3. Paylaşılan İçerik: ÖRAV eKampüs Uzaktan Eğitim Platformu’nda, mesaj atmak, blog ve/veya benzeri yazı yazmak, platformda yayınlanan içeriklere yorumlar yapmak, fotoğraflar ya da yaptığınız çalışmaları dijital olarak platforma yüklemek, diğer platform üyeleri ile haberleşmek mümkündür. Bu paylaşımlarınızı, kullandığınız platform bölümü özelinde, tekrar ulaşılabilir şekilde kayıt edilir.

 4. Eğitim Verisi: Eğitimlere kaydolduğunuzda ve katıldığınızda hangi eğitimlere, ödevlere ve testlere başladığınız ve hangilerini tamamladığınız; diğer platform üyeleri ile etkileşimleriniz ve sorulara yanıtlar ve eğitim gereksinimlerini yerine getirmek için gönderilen diğer öğeler dahil olmak üzere belirli verileri toplarız.

 5. İletişim ve Destek Verisi: Destek almak ve/veya bir sorun ya da endişe bildirmek (bir kullanıcı hesabı oluşturmuş olsanız da olmasanız da) için bizimle iletişime geçmeniz halinde sizin hakkınızda iletişim bilgileri, mesajlar ve adınız, e-posta adresiniz, konumunuz, işletim sisteminiz, IP adresiniz ve sizin sağladığınız ve bizim otomatik yöntemlerle topladığımız (aşağıda yer verdiğimiz: sistem verileri, kullanım verileri ve yaklaşık coğrafi verileri) diğer tüm bilgiler gibi diğer verileri toplar ve saklarız. Bu verileri, size yanıt vermek ve sorunuzu ya da endişenizi araştırmak için kullanırız.

 6. Sistem Verileri: IP adresiniz, cihaz türü, işletim sistemi türü ve sürümü, benzersiz cihaz tanımlayıcılar, tarayıcı, tarayıcı dili, alan ve diğer sistem verileri ve platform türleri gibi bilgisayarınız veya cihazınızla ilgili teknik veriler.

 7. Kullanım Verileri: Erişilen kurslar, sayfalarda veya Hizmet'te harcanan süre, ziyaret edilen sayfalar, kullanılan özellikler, arama sorgularınız, tıklama verileriniz, tarih ve saat ve Hizmetler'i kullanımınızla ilgili diğer veriler dahil Hizmetler'le etkileşiminizle ilgili kullanım istatistikleri.

 8. Yaklaşık Coğrafi Verileri: IP adresinize dayalı olarak otomatik şekilde toplanan ülke, şehir ve coğrafi koordinatlar gibi bilgiler dahil olmak üzere yaklaşık coğrafi konumunuz. 

 • Yapılacak faaliyetlere ilişkin iletişim sağlamak,

 • Bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek,

 • İdari, hukuki yükümlüklerimizi yerine getirebilmek. 

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz Vakfımız faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için işbirliği yaptığımız kurumlar, ilgili birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır. 

Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?

Kişisel verilerinize başvurularınızdan, iletilen özgeçmişlerinizden, WEB sitemizden, eKampüs sitemizden, bağışçı bilgilerinizden, etkinliklerimize katılmak için doldurduğunuz başvuru formlarından, Vakıf ölçme ve değerlendirme anketlerimizden ulaşabiliriz. 

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman Vakfımıza başvurarak kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

 2. Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.

 3. Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

 4. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

 5. Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

 6. Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz. 

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. 

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak Vakfımıza iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

İyi günler dileriz. 

VERİ SORUMLUSU: ÖĞRETMEN AKADEMİSİ VAKFI 

ADRES: Çamçeşme Mahallesi Tersane Caddesi No:15 Pendik/İstanbul,Türkiye 34899 

İLETİŞİM NUMARASI: 0216 507 11 30 - 34 

e-mail: ekampus@orav.org.tr

 

bottom of page