top of page
  • Yazarın fotoğrafıeKampüs

Yaratıcı Yazma Eğitimi


Yaratıcı yazma süreci, sözcükleri yaratıcı düşünme ölçeklerine göre sınıflama, kişisel çıkarımlardan yola çıkarak bilgi üniteleri ve değişkenler arasında ilişkiler kurma, parçaların birbirleriyle ilişkilerinden yararlanarak yeni bilgi parçaları oluşturma, sözcüklerin ortak anlamlarını resimle ifade etme, var olan bilgi parçalarını değiştirme-dönüştürme ve çıkarımlar yaparak bilgiyi zenginleştirme yöntemlerine ve tekniklerine dayanır. Yaratıcılığın ve farklı duyuların eğitilmesi ve kullanılmasına yönelik tekniklerin verildiği “Yaratıcı Yazma Eğitimi” öncelikli amaçlarından biri de yazma sürecini sevdirmek ve yazmayı yaratıcılık çerçevesinde değerlendirmektir.


Öğrencilerin yazmaya olan ilgisini arttıran, eğlenceli, farklı yöntem ve teknikleri sizler de öğrenme ortamlarınıza taşıyabilirsiniz.


eKampüs’te öğretmenlerin erişimine açılan Yaratıcı Yazma Eğitimi ve eğitim kapsamında hazırlanan uygulama örnekleri Dr. Nilay Yılmaz tarafından öğretmenlere ve eğitim sorumlularına aktarılmaktadır.


Yaratıcı Yazma Eğitimi ve diğer eğitimlerimize ulaşmak için eKampüs'e üye olmanız yeterli.Keyifli öğrenme deneyimleri dileriz.

1.651 görüntüleme
bottom of page