top of page
  • Yazarın fotoğrafıeKampüs

Yaratıcı Okuma Eğitimi

Güncelleme tarihi: 26 Ara 2019Yaratıcı okuma, yaratıcı düşünme becerilerinden ve ölçeklerinden beslenen bir okuma yaklaşımıdır. Okuma süreci, bir kitabı ya da kısa bir metni farklı biçimlerde okuma, bilgileri yaratıcı ölçeklere göre sınıflama, kişisel çıkarımlardan yola çıkarak bilgi üniteleri ve değişkenler arasında ilişkiler kurma, parçaların birbirleriyle ilişkilerinden yararlanarak yeni bilgi parçaları oluşturma, metnin ortak anlamlarını sözel oyunlar, drama, dans, resim, fotoğraf vb. yaratıcı araçlarla ifade etme, var olan bilgi parçalarını değiştirme-dönüştürme ve çıkarımlar yaparak bilgiyi zenginleştirme yöntemlerine ve tekniklerine dayanır.


Yaratıcı okuma çalışmaları; okuyucunun, metin ve görseller aracılığı ile kendi iç dünyası ve dış dünya arasında anlamlı bağlantılar kurmasını sağlar. Yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi harekete geçirerek bireyin kendinde anlamlandırdığı düşünceleri ifade edebileceği bir ortam yaratır. Öğrencilerin okumaya olan ilgisini arttıran, eğlenceli ve eğitsel yönü güçlü farklı yöntem ve teknikleri sizler de öğrenme ortamlarınıza taşıyabilirsiniz.


eKampüs’te öğretmenlerin erişimine açılan Yaratıcı Okuma Eğitimi’nde “Yakınsak Düşünme” ve “Iraksak Düşünme” ile birlikte bu yaklaşımların uygulama örnekleri Dr. Nilay Yılmaz tarafından öğretmenlere ve eğitim sorumlularına aktarılmaktadır.

Akademi ve sivil toplum dünyasında yaratıcı okuma ve yaratıcı yazma alanında çalışmaları bulunan Dr. Nilay Yılmaz'ın geliştirdiği Yaratıcı Okuma Eğitimi; Yaratıcı Okuma Tanıtımı ve Giriş, Yakınsak Düşünme, Yakınsak Düşünme Uygulamaları, Iraksak Düşünme ve Iraksak Düşünme Uygulamaları bölümlerinden oluşmaktadır.

Yaratıcı Okuma Eğitimi ve diğer eğitimlerimize ulaşmak için eKampüs'e üye olmanız yeterli.Keyifli öğrenme deneyimleri dileriz.

4.101 görüntüleme
bottom of page