top of page
  • Yazarın fotoğrafıeKampüs

Origami Kağıt Katlama SanatıORİGAMİ ARABA KATLAYALIM

1. Origamiyle araba katlamak için 12x12 cm boyutlarında kare şeklinde kâğıt kullanacağız.

2. Kare kâğıdımızın üst kenarını, alt kenarına doğru katlayarak birleştiriyoruz.

3. Karemiz bir dikdörtgene dönüştü.

4. Katlama izimizi oluşturduktan sonra karenin üst kenarını tekrar açıyoruz.

5. Karenin alt kenarını ortadaki çizgiye kadar katlıyoruz. Kâğıdımız tekrar dikdörtgen şekline dönüştü.

6. Dikdörtgenin kısa kenarlarını birleştirerek eşit iki parçaya ayıracak orta çizgiyi belirliyoruz.

7. Dikdörtgenin sağ kısa kenarını, sol kısa kenarına doğru katlayarak birleştiriyoruz ve sağ kenarı geri açıyoruz.

8. Arabanın lastiklerini yapmak için alttaki dikdörtgenin üst orta noktası ile dikdörtgenin sağ ve sol alt köşelerini birleştirecek çizgileri belirliyoruz.

9. Bu çizgilerin oluşturduğu üçgenleri dikdörtgenin alt kısmına doğru katlıyoruz

10. Katlanan üçgenlerin alt köşelerini yarım santimetre uzunluk kadar çizgili şekildeki gibi belirliyoruz.

11. Köşelerde oluşan küçük üçgenleri yukarıya doğru katlıyoruz.

12. Üstte kalan tan yana iki karenin oluşturduğu dikdörtgeni aşağı doğru katlıyoruz.

13. Katladığımız dikdörtgeni 1,5-2 santimetre kadar bir uzunluk bırakarak yukarıya doğru katlıyoruz.

14. Yukarıya katladığımız dikdörtgenin kısa kenarlarını alt kenarla birleştirecek çizgiler belirliyoruz.

15. Dikdörtgenin sol kenarını alt kenarına getirerek katlıyoruz.

16. Dikdörtgenin sağ kenarını alt kenarına getirerek katlıyoruz. Kâğıdımızın diğer tarafını çevirebiliriz.

17. Arabanız hazır.

18. Arabanızı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.


ORİGAMİ BALIK KATLAYALIM

1.Origamiyle balık katlamak için 7x16 cm boyutlarında dikdörtgen şeklinde kâğıt kullanacağız.

2.Dikdörtgen kâğıdımızın üst kenarını, alt kenarına doğru katlayarak birleştiriyoruz.

3. Daha küçük boyutta bir dikdörtgen elde ettik.

4. Dikdörtgenimizin üst kenarını açarak eski haline getiriyoruz. Dikdörtgenin sol kenarındaki çizgiyle gösterilmiş üçgenleri belirliyoruz.

5. Sol tarafta çizgiyle belirlediğimiz iki küçük üçgeni dikdörtgenin ortasındaki çizgiye kadar katlıyoruz.

6. Kâğıdımızın arka tarafını çeviriyoruz. Kâğıdımız beşgen şekline dönüştü.

7. Beşgenin sol taraftaki kısa kenarlarını ortadaki çizgiye katlamak için çizgiyle gösterildiği şekilde üçgenleri belirliyoruz.

8. Çizgiyle belirlenmiş üçgenleri yine ortadaki çizgiye getirerek katlıyoruz.

9. Şimdi kâğıdımızın diğer tarafını çeviriyoruz. Kâğıdımızın sol köşesinde iki tane küçük üçgen görüyoruz.

10. Bu küçük iki üçgenin üsttekini yukarıya, alttakini aşağıya doğru açıyoruz.

11. Sol köşeden çizgiyle görüldüğü gibi bir üçgen belirliyoruz.

12. Bu üçgeni çizgili yerden sağ tarafa doğru katlıyoruz.

13. Sağ tarafa doğru katladığımız üçgeni iç taraftan yapıştırarak açılmasını engelliyoruz.

14. Kâğıdımızın sağ kenarını karşısındaki üçgenin sağ köşesiyle birleştirecek şekilde çizgiyle gösterildiği gibi bir katlama izi oluşturuyoruz.

15. Kâğıdımızın sağ kenarını üçgenin sağ köşesine kadar getirerek katlıyoruz.

16. Oluşan dikdörtgenin sağ kenarının orta noktasından oluşturduğumuz ve ortadaki çizgiye kadar gelecek eş üçgenleri çizgiyle gösterildiği şekilde belirliyoruz.

17. Çizgiyle işaretlenmiş üçgen parçaları kâğıdın orta çizgisine kadar katlıyoruz. Kâğıdımızın diğer tarafını çeviriyoruz.

18. Balığınız hazır.

19. Balığınızı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.


ORİGAMİ TAVŞAN KATLAYALIM

1.Origamiyle tavşan katlamak için 12x12 cm boyutlarında kare şeklinde kâğıt kullanacağız.

2.Kare kâğıdımızın alt köşesini ve üst köşesini birleştirecek köşegeni çizgiyle gösterildiği gibi belirliyoruz.

3. Kare kâğıdımızın alt köşesini üst köşesine doğru getirerek birleştiriyoruz. Karemiz bir üçgene dönüştü.

4. Üçgenin alt kenarını 1,5-2 santimetre kadar yukarıya katlayacak çizgimizi belirliyoruz.

5. Üçgenin alt kenarını çizgili yere kadar yukarıya doru katlıyoruz.

6. Resimde gösterildiği gibi kâğıdımızı eşit iki alana ayıracak çizgimizi belirliyoruz.

7.Çizginin sol tarafındaki alanı sağ taraftaki alana doğru katlıyor ve birleştiriyoruz.

8. Katlama izimizi oluşturduktan sonra geri açıyoruz.

9.Ortadaki çizginin eşit iki parçaya ayırdığı alt kenarın sol parçasını ortadaki çizgiye doğru katlıyoruz.

10. Ortadaki çizginin eşit iki parçaya ayırdığı alt kenarın sağ parçasını ortadaki çizgiye doğru katlıyoruz. Tavşanın yüzü oluşmaya başladı.

11.Tavşanın yüzünün sağ, sol ve alt köşelerinden birer santimetre uzunlukta alanları çizgiyle gösterilmiş şekildeki gibi belirliyoruz.

12. Tavşanın yüzünün sağ, sol ve alt köşelerini belirlediğimiz çizgilerden öne doğru katlıyoruz.

13. Kâğıdımızın diğer tarafını çeviriyoruz.

14.Tavşanın kulaklarının arasındaki köşenin 1-1,5 cm ilerisini çizgiyle belirliyoruz.

15. Çizginin oluşturduğu üçgeni kâğıdın arkasına doğru katlıyoruz.

16. Tavşanımız hazır. Tavşanınızı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.


ORİGAMİYLE EV KATLAYALIM

1.Origamiyle ev katlamak için 13x13 cm boyutlarında kare şeklinde kâğıt kullanacağız.

2.Kare kâğıdımızın sağ ve sol kenarını birleştirip açarak orta çizgimizi belirliyoruz.

3. Karenin sol kenarını orta çizgiye kadar katlıyoruz. Kâğıdımız bir dikdörtgene dönüştü.

4. Dikdörtgenin sağ kenarını da çizgiye kadar katlıyoruz.

5. Oluşan dikdörtgenin üst kısa kenarını alt kısa kenarıyla birleştirip açarak orta çizgimizi belirliyoruz.

6. Dikdörtgenin üst kısa kenarını ortadaki çizgiye kadar katlıyoruz.

7.Dikdörtgenin üst kısmında oluşan küçük dikdörtgeni dik konuma getiriyoruz.

8. Dikdörtgenin soldaki parçasının iç kenarını, aşağıdaki çizgiye kadar açarak katlıyoruz.

9. Dikdörtgenin sağdaki parçasının iç kenarını, aşağıdaki çizgiye kadar açarak katlıyoruz.

10. Üstte açık kalan dikdörtgen parçayı yandaki parçalarıyla düzgün bir şekilde kapatıyoruz. Böylece evimizin çatısını yapmış oluyoruz.

11. Eviniz hazır.

12. Evinizi dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.


ORİGAMİ ROKET KATLAYALIM

1.Origamiyle roket katlamak için 11x11 cm boyutlarında kare şeklinde kâğıt kullanacağız.

2.Kare kâğıdımızın sol kenarını ve sağ kenarıyla birleştirecek yeri çizgiyle gösterildiği gibi belirliyoruz.

3. Kare kâğıdımızın sol kenarını, sağ kenarına doğru getirerek birleştiriyoruz. Karemiz bir dikdörtgene dönüştü.

4. Dikdörtgenimizin sol kenarını açıyoruz, kâğıdımız tekrar kareye dönüşüyor. Karemizin orta çizgisini eşit iki parçaya böldüğü üst kenarın sağ ve sol parçasını ortasıyla birleştirecek çizgileri gösterildiği gibi belirliyoruz.

5. Çizgilerin oluşturduğu sol ve sağ taraftaki üçgenleri orta çizgiye getirerek katlıyoruz. Kâğıdımız beşgen şekline dönüştü ve eve benzedi.

6.Beşgenimizin sol ve sağ kenarını ortasıyla birleştirecek bir çizgi belirliyoruz.

7. Beşgenimizin sol kenarını, ortaya getirerek katlıyoruz ve açıyoruz.

8. Beşgenimizin sol kenarını, sağdaki çizgiyle birleştirecek yeni bir çizgi belirliyoruz.

9. Beşgenin sol kenarını, sağdaki çizgiye getirerek katlıyoruz.

10. Sağdaki çizgiye doğru katladığımız parçanın önceki beşgenin ortasıyla kesiştiği bir çizgi daha belirliyoruz.

11. Bu çizginin sağında kalan parçayı sol tarafa doğru katlıyoruz.

12. Sağ kenarı sol kenarın üzerine doğru getirip katlıyoruz.

13. Sol kenara katladığımız parçanın önceki beşgenin ortasıyla kesiştiği bir çizgi daha belirliyoruz.

14.Bu çizginin solunda kalan parçayı sağ tarafa doğru katlıyoruz.

15. Kâğıdımızın arkasını çevirebiliriz. Roketimiz hazır.

16. Roketinizi dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz.


Blog Yazarı: Seda Altay - Öğretmen Akademisi Vakfı Kısmi Zamanlı EğitimcisieKampüs'te var olan diğer bloglara ve içeriklere erişmek için üye olun. Aşağıdaki linke tıklayarak kolayca üye olabilirsiniz.Keyifli öğrenme deneyimleri dileriz.


8.823 görüntüleme
bottom of page