top of page
 • Yazarın fotoğrafıeKampüs

COVID-19 Günlerinde Okul Yöneticileri İçin 10 Öneri

Güncelleme tarihi: 2 Nis 2020


-Bir gün, sana sormuştum: “Yarın ne kadar sürecek?”

-“Sonsuzluk ve bir gün kadar.”

T. Angelopoulos


Tüm dünya olağanüstü bir zamandan geçiyor ve insanlığın bilinen tarihine bakıldığında bugün yaşadığımız olaya benzer birçok olayın yaşanmış olduğu anlaşılıyor. Bu olağan dışı olaylara yakından bakıldığında, ya doğanın kendi işleyişinin sonuçları ya da sadece insanın kendi yaptığı ya da yapmadıklarının bir yansıması olarak ortaya çıktığı tespiti, kolaylıkla yapılabiliyor. Ancak insanlığın yaşadığı felaketlerin çok büyük bir kısmı, insanın doğa ve diğer insanlarla arasındaki ilişkiyi hangi zeminde kurduğu ve bu ilişkiyi nasıl yönettiği ile ilgili daha çok. Belki bu noktada, üzerinde ayrıca tefekkür edilmesi gereken bir nokta “olağanlık ve olağan dışılık.” Diğer canlı cansız varlıkları yok saymak fütursuzluğu ile kurulacak bir sistemin kendi olağanını oluşturamayacağı idrakine varmak, bu günlerde en yalın insan halimizden, toplumsal ve örgütsel roller üstlenmiş insan halimize bütün “hallerimizin” kaçınılmazı gibi.


Şahitlik ettiğimiz “şimdiki zamanda” insanların bütün “halleriyle” nasıl davrandığı, nasıl sorumluluk aldığı, olayları ve olguları nasıl algıladığı ve yönettiği ise sonraki yaşamın nasıl kurulacağının ve sürdürüleceğinin zeminini yaratıyor. Bu gibi zamanlarda en temel ve yalın insani beklentilerin, ihtiyaçların karşılanması ve bunun nasıl yapıldığının sonraki dönemlerde akılda ve gönülde kalacağı sanırım hepimizin ortak kanaati. Telaşlı, ünlemli bir şimdiki zaman dili yerine sakin, umutlu, barışçıl bir gelecek dili ile ve sadece “iyi yaşamı” özne haline getirerek bugünden yarına taşınabiliriz. Ve bize bu zamanlarda liderlik edecek olanların “özne” haline getirdiği şey yarınımızın zeminini oluşturacak.

Bu bağlamıyla “şimdiki zaman” temel yaşam becerilerinin yanında liderlik becerilerinin gösterileceği zamanlar olarak ayrı bir önem kazanıyor elbette. Öyle sanıyorum ki, okul müdürleri de “şimdiki zaman” durumunda okul toplumu üyelerinin iyi olma hallerini nasıl destekleyebileceği ile ilgili olarak mutlaka kendilerine sorular sorup bir takım çözüm yolları arıyorlar ve zekâ, yaratıcılık, beceri ve diğer potansiyelleri işbirliği içinde kullanabilmenin planlamasını yapıyorlardır. Bir yandan merkezi ve yerel otoritelerin almış oldukları tedbirleri uygularken diğer yandan da bu tedbirler sınırlılığında kalmak üzere öğrenci, öğretmen ve velilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere olanaklarını gözden geçiriyorlardır.


İçinde yaşadığımız zamanın sunduğu olanak ve risklerin neler olduğunu bilmek okul müdürleri için iyi bir başlangıç noktası oluşturacaktır. Bu olanakları kullanarak okul toplumunun her bir üyesinin okulla olan güven ve duygu bağını canlı ve güçlü tutmak okul yöneticileri için ilk yapılması gereken olabilir.


Okul yöneticilerinin “şimdiki zamanın” planlamasını yaparken şu temel ilkeleri göz önünde bulundurması bugünün yönetimi, yarının inşası için ideal bir zemin yaratabilir.

 • İletişim kurun – Barış, umut ve insan odaklı bir dil kullanın.

 • Hedeflerinizi belirleyin – Evde kalma günlerinde öğretmen, öğrenci ve velilerinizle birlikte ve ayrı ayrı neler yapabileceğinize dair hedefler koyun.

 • Rutinler belirleyin – Periyodik aralıklarla okul toplumu üyeleri ile günümüz teknolojik araçlarını kullanarak bir araya gelin ve onlarla ne gibi rutinler oluşturabileceğinizi belirleyin.

 • Öznel iyi oluş hallerini destekleyin – Fiziksel engellerin duygusal yakınlığa engel olmadığını modelleyerek gösterin.


Yukarıdaki temel ilkeler göz önünde tutularak, siz okul yöneticilerine “şimdiki zamanda” neler yapılabileceğine dair 10 öneri aşağıda sunulmuştur.

 1. Öncelikle öğretmen, öğrenci, veli ve diğer okul çalışanlarının iyi oluş halleri desteklenmelidir. Bunun için belirleyeceğiniz zamanlarda teknolojik araçları kullanarak bir araya gelinmelidir. Onlara, öncelikle duyguların ve varsa merakların şeffaflıkla paylaşılması için zemin yaratılmalıdır.

 2. Öğrencilerin öğrenme sorumluluğunu aldığı bu dönemde, öğrencilerin bu sorumluluğu nasıl yerine getirebileceğine dair yol haritaları rehberlik servisi öğretmenleri ve diğer zümre öğretmenleri ile beraber oluşturulup öğrencilerle paylaşılmalıdır. Dijital ortamın fırsatları ve tehditleri konusunda öğrenciler bilgilendirilmelidir.

 3. Velilerin, çocuklarının öğrenme sorumluluğunu yerine getirmesinde onlara nasıl yardımcı olabileceği ile ilgili kılavuzlar hazırlanmalı ve paylaşılmalıdır. Ayrıca evde çocuklarıyla birlikte neler yapılabilecekleri ile ilgili örnek uygulamalar (etkinlikler, deneyler gibi) paylaşılmalıdır.

 4. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin ve bu öğrenci velilerinin süreçte neler yapabileceği ile ilgili olarak, okul rehberlik servisleri ve alan öğretmenleri bu öğrenci ve velilerle iletişim kurmaları için teşvik edilmelidir. Varsa risk altında olan öğrencilerinizin öğretmenlere, okul yönetimine ve diğer ilgili kurumlara nasıl ulaşabileceği ile ilgili bilgilendirmeler yapılmalıdır.

 5. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerine veli, öğrenci ve diğer öğretmenlerin teknolojik olanakları ve araçları nasıl kullanabileceğini gösteren kısa, basit tanıtım ve kullanım kılavuzları hazırlattırılıp paylaşılmalıdır.

 6. Okulunuzun kademe ve türüne göre öğrencilerin bilişsel becerilerini gösterebileceği, bireysel ve takım olarak katılabilecekleri etkinlikler düzenleyip paylaşmaları için zemin yaratılmalıdır.

 7. Öğrenme özerkliği çerçevesinde zümre öğretmenlerinin, öğrencilerine öğrenmek istedikleri konuları belirlemeleri ve öğrendiklerini, belirlenecek uzaktan öğrenme araçları aracılığıyla diğer öğrencilerle paylaşmaları sağlanmalıdır.

 8. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin evde hareket ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilecekleri ile ilgili beden eğitimi öğretmenlerinin videolar hazırlamaları ve paylaşmaları teşvik edilmelidir.

 9. Evde kalma günlerinde okul toplumu üyelerinin temel yaşam becerilerinden etkili zaman yönetimi, gün akışını planlaması, evde anne-baba ve kardeşler ile varsa diğer aile büyükleri arasında etkili bir iletişimin nasıl sağlanabileceği konusunda rehberlik servisi ve bu konuya özel ilgili öğretmenler harekete geçirilmelidir.

 10. Ulaşabildiğiniz konu alan uzmanları uzaktan öğrenme araçlarıyla veli, öğretmen ve öğrencilerle buluşturulmalıdır.


Ontolojik bir sorgunun izini sürerek varlık ve zaman kavramlarını yeniden tefekkür ettiğimiz bu dönemden hep birlikte sağ salim çıkmak ve yarınlarımızı insanın “özne” olduğu bir düzlemde inşa etmek ümidiyle…


Evde kalın, hoşça kalın


Blog Yazarı: Engin Güven


Yararlanılan Kaynaklar

Eternity and a Day (1998), Theodoros Angelopoulos

Frank Snowden, https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-52046490 (Erişim tarihi 27.03.2020)


eKampüs'te var olan diğer bloglara ve içeriklere erişmek için üye olun. Aşağıdaki linke tıklayarak kolayca üye olabilirsiniz.Keyifli öğrenme deneyimleri dileriz.

3.127 görüntüleme

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page