top of page
 • Yazarın fotoğrafıeKampüs

Öğrencilerinizin Anladığını Nasıl Ölçersiniz?

Güncelleme tarihi: 1 Nis 2019


Hepimiz hedef kazanımlar doğrultusunda öğrencilerimizin ilerlemesine katkılar sağlamak isteriz. Bu ilerlemenin herkes için eşit seviyede gerçekleşmesi gerekir. Ancak bazı noktalarda bazı öğrenciler için anlaşılmayan noktalar olduğunda sınıf içerisinde seviye farklılıkları oluşur ve sonuçta herkesin istenilen noktada olamadığını görürüz. Her ne kadar zaman zaman “Anlamayan var mı?” ya da “Anlatamadığım bir nokta var mı?” desek de istenilen gerçekçi cevaplar çoğu zaman gelmeyebilir. İşte bu noktada anlamanın gerçekleşip gerçekleşmediğini görmek için farklı alternatifler kullanmak işimizi kolaylaştırabilir.


“ Öğretmenler anlamanın kontrolünü düzenli olarak yaptıklarında, öğrenciler kendi öğrenmelerini nasıl takip edebileceklerinin farkına varırlar.”─Doug Fisher and Nancy Frey


 • Eğer anlamanın kontrolünü yapmazsanız, öğrencilerin öğrenip öğrenmediklerini bilemezsiniz.

 • Eğer anlamazlarsa, söyledikleriniz onlar için anlamlı olmaz. Bu anlamlı bir girdi olmaz.

 • Sınıfta anlamanın kontrolüne yönelik teknikleri birçok kez kullanmanız gerekir.

 • Sınıfta en az 5 kez anlamanın kontrol edildiği taksonomiye göre farklı bilişsel seviyelerde teknikler uygulayın.


Neden anlamanın kontrolünü sık sık yapmalısınız?

 • Çünkü öğrenciler anlamış gibi yapmada oldukça iyidirler.

 • Öğretmen, tüm öğrencilerin kendini anladığını düşünerek kendini kandırır.

 • Tüm öğrencilerin söylediklerinizi anladığından emin olmak için yapmalısınız.

 • Verilen bilgilerin yanlış anlaşılıp anlaşılmadığını fark etmek için yapmalısınız.

 • Öğrenme üzerine düşünmenin gelişimi için yapmalısınız.

 • Öğrencilerin anlamadıkları şeyler hakkında soru sormalarını sağlamak için yapmalısınız.


Faydaları: (Bazen müfredat yetiştirme kaygısından dolayı bu tekniklere zaman ayırma konusunda endişeye kapılsak da kazanımlarını düşündüğümüzde kayıptan çok kazanç elde ederiz.)

 • Anlamanın kontrolünün daha doğru yapılmasını sağlar

 • Farklı seviyelerdeki öğrencileri kazanır

 • Bilgi birikimi açısından henüz başlarda olan öğrenciler geride kalmaz

 • Hedeflenen kazanımlara ulaşan öğrenciler daha ilgili kalır

 • Düşünmek için kısa molalar sağlar

 • Aralarında konuşmalarına engel olur

 • Öğrencilerin yüksek düzeyde öğrenmelerini yansıtmalarını sağlar


“Her anlamayı kontrol etme sorusu bir biçimlendirici (formatif) değerlendirmedir. Buradan alacağınız veriler ışığında öğretim planınızda ufak değişiklikler yapma fırsatı sağlar. Eğer bunları sormazsanız, ne durumda olduklarını bilemezsiniz.”


Kullanabileceğiniz bazı teknikler:

1. Tartışma: Öğrencilere verilen hangi açılardan mantıklı olduğunu tartışmasını isteyin.

2. Gösterme: Sık sık ara verin ve öğrenmenin neresinde olduğunuzu gösterin.

3. Keşfetme: Gelmek istediğiniz sonuca farklı yöntemlerle ulaşmayı keşfettirin.

4. Tanımlama: Öğrettiğiniz ya da kullandığınız terimleri tanımlamalarını isteyin.

5. Tamamlama: Konu ile ilgili bir anket uygulayın ve sonuçlarını tartışın.

6. Fark etme: Sizden farklı düşünen 3 kişiyi fark edin.

7. Raporlama: Bulgularınızı raporlayın ve paylaşın.

8. Listeleme: Benzer bilgileri listelettirin.

9. Bulma: Sizinle benzer düşünen 3 kişi bulun.

10. Görselleştirme: Öğrendikleri şeyi görselleştirmelerini isteyin.

11. Derecelendirme: Farklı görüşleri paylaştırın ve yaratıcılık açısından bunları derecelendirmelerini isteyin.

12. Deney: Öğrenilen konu ile ilgili bir deney uygulayın.

13. Derine gitme: Öğrenilen bilgilerin bir adım derinine ( taksonomideki bir sonraki basamağa) gitmelerini, altındaki sebepleri bulmalarını isteyin.

14. Doğrulama: Öğrenilen şeyin doğruluğunu 3 örnekle doğrulatın.

15. Karalama: Yeni öğrendikleri bilgileri ve buna nasıl ulaştıklarını çizmelerini isteyin.

16. Diagram: Öğrendikleri bilgileri diagram ile göstermelerini isteyin.

17. Birleştir: Başka bir derste öğrenilenler ile bu derste öğrenilenleri ilişkilendirmelerini isteyin.

18. Oranlama: Bu konu ile ilgili bilgilerini 1-10 arası oranlamalarını isteyin.

19. Rol yapma: Öğrendikleri şeyleri rol yaparak anlatmalarını isteyin.

20. Çözme: Öğrendikleri konu ile ilgili bir yapboz’u yapmalarını isteyin.

21. Eleştirme: Öğrendikleri şey ile ilgili kendilerini nasıl hissettiklerini söylemelerini isteyin.

22. Yazı yazma: Öğrendikleri şey ile ilgili düşüncelerini yazmalarını isteyin

23. Tasarlama: Öğrendikleri bilgilerle bir şey tasarlamalarını isteyin.

24. Test edin: Öğrendikleri şeyleri yeni bir durum vererek test edin.

25. Yazın: Söylediğiniz şeyi kendi cümleleri ile yazmalarını isteyin.

26. Kıyasla: Kendi bilgilerini arkadaşının bilgileri ile kıyaslamasını isteyin.

27. Tekrarlatma: Öğrencilere bir görev/ödev verdiğinizde yanındaki arkadaşına da bunu tekrarlamalarını isteyin.

28. Galeri yürüyüşü: Öğrencilerin ders süresince kendi öğrendikleri bilgileri ifade ettikleri öğrenme günlüklerini diğer arkadaşları ile paylaşmalarını sağlayan galeri yürüyüşü tekniğini uygulayın.


Diğer alternatifler:

A. Özetleme şiiri: Anlattığınız şey ile ilgili anahtar kelimeleri verin ve bunları kullanarak konu ile ilgili şiir yazmalarını isteyin.

B. Quiz yapma: Üst düşünme becerilerine uygun 10 soruluk test uygulayın.

C. İfade etme: Konunun amaçlarını ifade etmelerini isteyin.

D. İkili tablo: iki Tablo hazırlayın. Bir kısmına konu ile ilgili ifadeler yazın, diğer kısmına bunları destekleyen örnekler isteyin.

E. Sonuçlandırma: “Bu derste ne önemliydi?” “dersin ana fikri neydi?” sorularını sorun.

F. Benzetim: dersin ana fikrini bir benzetim ile örneklendirmelerini isteyin.

G. Kıyaslama & Karşılaştırma: Konu ile ilgili iki farklı görüş verin ve benzerliklerini &farklarını bulmalarını isteyin.

H. Cümle tamamlama: “ _______’nın önemli olduğunu düşünüyorum çünkü______” ya da “_____ noktasında kafam karıştı.” cümlelerini kullanın.

İ. Zihin haritaları: Kavram ve konular ile ilgili kavram/zihin haritalarından faydalanın.

J. Buldurma: Okudukları metin ile ilgili 5 önemli, ilginç, kafa karıştırıcı bilgiyi bulmalarını isteyin.

K. Reklam: Yeni öğrenilen konu ile ilgili reklam hazırlamalarını isteyin.

L. 5 kelime: Öğrenilen konuyu en iyi anlatan 5 kelimeyi listelettirin.

M. Karışıklıkları fark et: Öğrenilen konudaki kafa karıştıran noktaları sorun.

N. Mektup: Bir arkadaşına konu ile ilgili mektup yazmasını isteyin..

O. Münazara: Konu ile ilgili farklı yönleri ile tartışmalarını isteyin

P. KWL tekniği: “Ne biliyorum, ne bilmek istiyorum, ne öğrendim” tekniğini uygulayın.

Q. 3-2-1 : 3 Yeni öğrendikleri, 2 ilginç, 1 halihazırda bildiklerini yazmalarını isteyin.

R. Emoji: Bugün öğrendiklerini sembolize eden emoji/ler çizdirin.

S. 1 DK notu: 1 dk içerisinde o gün öğrenilen en anlamlı bilgiyi yazmalarını isteyin.

T. Broşür/poster : Konunun ana fikrini ve önemli bilgilerini kapsayan çalışmalar hazırlatın.

U. Anlama kartları:” Kırmızı: tekrar edilmeli , Yeşil: devam edelim, Sarı: kafam karıştı “kartlarını kullandırın.

V. Çıkış/Giriş bileti: Giriş bileti ile öğrenciler ders ile ilgili bildiklerini ve beklentilerini yazabilirler. Sonrasında ise, öğrendikleri en önemli şeyi yapışkanlı kağıda yazıp, bir yere yapıştırıp çıksınlar.

Y. Karışıklıklar: Konu ile ilgili en çok karıştırılan noktaları söyleyin, katılanları ve katılmayanları sorun.

Z. Öğrenme kılavuzu: Konunun ana noktalarını ve ana fikirlerini gösteren bir öğrenme kılavuzu dağıtın.


Çeviriyi Yapan: Dinçer Demir


eKampüs'te var olan diğer bloglara ve içeriklere erişmek için üye olun. Aşağıdaki linke tıklayarak kolayca üye olabilirsiniz.

Keyifli öğrenme deneyimleri dileriz.


6.554 görüntüleme

Komentar


Mengomentari telah dimatikan.
bottom of page