top of page
  • Yazarın fotoğrafıeKampüs

Etkili Sunum Hazırlama Eğitimi


Öğretim materyalleri, öğrenme süreci içerisinde öğretmen tarafından değişik ortamlarda öğrencilere sunulan araçlardır. Bu araçlar; basılı materyaller, fotoğraflar, maketler, gibi ilk bakışta anlaşılır nesneler olabileceği gibi daha yüksek teknolojiye gereksinim duyan ses kasetleri, videolar, CD’ler, internet sayfaları, çeşitli yazılımlar gibi ortamlarda da sunulabilir. Araştırma sonuçları göstermektedir ki, eğitim uygulamalarının hedeflerine ulaşabilmeleri için öğretim teknoloji ve materyallerinden yararlanılması gerekmektedir.


Bu eğitimimizde küçük yaş düzeyi öğrencilere yönelik bir sunum materyali hazırlanırken kullanılabilecek yöntem ve tekniklerin yanı sıra dikkat edilmesi gereken noktalara da yer verilmektedir. Önerilen yöntem ve teknikleri kullanırken herkesin erişebileceği kaynaklar tercih edilmiştir.


Etkili Sunum Hazırlama Eğitimi'ni eKampüs'e giriş yaptıktan sonra "Mesleki Gelişim Eğitimleri" bölümünde bulabilirsiniz. Eğitimlerimize ulaşmak için eKampüs'e üye olmanız yeterli.Keyifli öğrenme deneyimleri dileriz.

951 görüntüleme

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page