top of page

Aydınlatma Metni

Öğretmen Akademisi Vakfı olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") kapsamındaki kişisel verilerinizin kullanımı ve korunması ile ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz.

 

Genel Kanun Kapsamı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Öğretmen Akademisi Vakfı olarak “Veri Sorumlusu” sıfatına sahibiz. Bu nedenle; bağışçılarımızın, destekçilerimizin, eğitmenlerimizin, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın ve yöneticilerimizin paylaştığı tüm kişisel veriler bu sıfatımıza uygun olarak işlenecektir. Kanun kapsamında, Veri Sorumlusu olarak kişisel verilerinizi elde etmemiz, kaydetmemiz, saklamamız, güncellememiz, sınıflandırmamız, mevzuatın izin verdiği üçüncü kişilerle paylaşmamız veya onlara devretmemiz gibi konular “veri işleme” olarak kabul edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

 • Vakfımızın faaliyet konusunun gerekliliklerini yerine getirebilmek,

 • Yaptığınız işlemlerde bilgilerinizi tespit edebilmek, kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerinizi kaydetmek,

 • Yapılacak faaliyetlere ilişkin iletişim sağlamak,

 • Bilgi verme yükümlülüğümüz olan kamu kurumlarınca istenilen bilgileri saklamak, raporlamak ve bu kurumları bilgilendirmek, idari, hukuki yükümlüklerimizi getirebilmek.

 • Bu bilgiler reklam ve tanıtım faaliyetleri kapsamında yurtiçi ve yurtdışı tüm mecralarda (TV, dijital, gazete, şube içi poster/ekran/broşür, açık hava, dergi vb.) kullanılabilinecektir.

 

Kişisel Verilerinizi Kimlerle Paylaşıyoruz?

Kişisel verileriniz Vakfımız faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için işbirliği yaptığımız kurumlar, ilgili birimleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Öğretmen Akademisi Vakfı tarafından görevlendirilmiş reklam çalışmalarını gerçekleştirebilecek tüm üçüncü. gerçek ve tüzel kişilerle (reklam ajansı, prodüksiyon şirketi, baskı firmaları, matbaalar.v.b) olabilir. 

 

Kişisel Verilerinize Nerelerden Ulaşabiliriz?

Kişisel verilerinize başvurularınızdan, iletilen özgeçmişlerinizden, WEB sitemizden, eKampüs sitemizden, bağışçı bilgilerinizden, etkinliklerimize katılmak için doldurduğunuz başvuru formlarından, Vakıf ölçme ve değerlendirme anketlerimizden ulaşabiliriz.

 

Kanun Kapsamındaki Haklarınız Nelerdir?

Dilediğiniz zaman Vakfımıza başvurarak kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini, işlenme amacını ve amacına uygun kullanıp kullanılmadığı öğrenebilir ve işlenmiş ise bu konuda bilgi isteyebilir,

 2. Kanun’a uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında bilgilerinizin paylaşıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir.

 3. Bilgilerinizin eksik ya da hatalı işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteyebilir,

 4. Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde bilgilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep edebilir,

 5. Bilgilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere (c) ve (d) bentlerinde belirtilen taleplerinizin bildirilmesini ve aynı işlemleri gerçekleştirmelerini isteyebilir,

 6. Bilgilerinizin, otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir veya kanuna aykırı olarak kaydedildiğini veya kullanıldığını düşünüyorsanız ve bu sebeple zarara uğramışsanız zararın giderilmesini isteyebilirsiniz. 

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. 

Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak Vakfımıza iletebilir, detaylı bilgi almak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını (https://www.kvkk.gov.tr) ziyaret edebilirsiniz. 

Veri Sorumlusu: Öğretmen Akademisi Vakfı

Adres: Büyük Postane Caddesi No:19 Bahçekapı İstanbul

İletişim: 0212 514 90 40-49

Web Adresi: www.orav.org.tr

bottom of page