top of page

Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimi - Ek Bilgiler 

Sosyometri Tekniği / Sosyogram

Bir grubun üyeleri arasındaki etkileşim örüntüsünü belirlemek amacıyla kullanılan yönteme sosyometri adı verilir. Sosyometri, bir grubu oluşturan bireylerin sosyal durumu, birbirleriyle olan ilişki biçimleri, grup içerisindeki alt gruplar, klikler, grubun gerçek görünümü ve grup bütünlüğü hakkında bilgi almak amacıyla kullanılan bir yöntemdir.

Paylaşımlı Davranış Önerisi

Paylaşımlı davranış önerisi (PDÖ) hem öğretmeni hem de öğrenciyi sorunun çözümüne dâhil eder. Bu da öğrenciyle anlaşmaya varmanın bir yoludur.

Sorun Çözücü Sorgulama

Sorun çözücü sorgulama (SÇS) ile sorunu tanımlayıp çözüm seçenekleri sunarak öğrencinin çözüm bulma sınırlarını belirleyebilirsiniz.

Emir Cümleleri 

Emir cümleleri (EC); bir konuda açıklama yapmak veya yönerge vermek için kullanılabilir.

bottom of page