Lise Öğrenen Lider Öğretmen - Sözlük

Amigdala


Beynin derinliklerinde, temporal lopun ön kısmında yer alan, duyguların işlenmesinden sorumlu olan, badem şeklindeki beyin yapısı.
Benlik Saygısı


Benliğin bütünsel değerlendirici boyutudur, aynı zamanda benlik değeri ya da benlik imajı da denir.
Beyaz madde


Beynin nöronlar arasında elektriksel ve kimyasal mesajları iletmekten sorumlu miyelinleşmiş akson yollarını içeren kısmı.
Dopamin


Beynin ödül ve zevk merkezlerini kontrol eden bir nörotransmitterdir.
Epinefrin


Adrenalin olarak da bilinen, korku, öfke gibi güçlü duygulara tepki vermek için salgılanan hormondur. Kaslara enerji gönderir, kalp atışını hızlandırır ve vücudu “savaş veya kaç” tepkisine hazırlar.
Erinlik


Çocukluktan yetişkinliğe geçen kız ya da oğlanların büyümelerinde meydana gelen bütün fiziksel değişimleri ifade eder. Temel fiziksel göstergeleri büyüme atılımı, üreme organlarının ilerleyen gelişimi, beden bileşimindeki değişimler ile dolaşım ve solunumdaki değişimlerdir.
Geçiş Ritüelleri


Bireyin, tıpkı yetişkinliğe giriş gibi, bir statüden diğerine geçişini gösteren tören ya da ritüellerdir. Farklı kültürlerde farklı geçiş ritüelleri olsa da evrensel olarak gözlenen bir ritüelden bahsedilemez. Lise mezuniyet törenleri orta sosyo-ekonomik düzeydeki ergenler arasında neredeyse evrensel hale gelse de evrensel değişimlerle sonuçlanmaz.
Hipokampüs


Beynin temporal loplarda yer alan ve çoğunlukla hafızaların işlenmesinden sorumlu olan kısmı.
Hipotalamus


Beyin sapının hemen üzerinde yer alan ve vücut ısısının ayarlanması, açlığın, susuzluğun ve uykunun düzenlenmesi gibi ana metabolik süreçleri düzenlemekten sorumlu beyin yapısı.
Iraksak Düşünme


Bireylerin aynı soruya birçok yanıt ürettiği düşünme örüntüsü.
Melatonin


Beynin epifiz bezi tarafından üretilen ve sirkadiyen uyku ritimlerinin düzenlenmesine yardım eden hormon.
Nöron


Sinir sisteminin temel birimleri olan sinir hücreleri.
Prefrontal Korteks


Akıl yürütme, karar verme ve özdenetim ile uğraşan, beynin frontal loblarının en yüksek düzeyi.
Psikososyal Moratoryum


Erikson’un ergenlerin kimlik arayışının bir parçası olarak yaşadıkları çocukluk dönemi güvenliği ile yetişkin özerkliği arasındaki ayrım için kullandığı terim.
Sedanter Yaşam


Düzensiz fiziksel aktivitenin olduğu ya da fiziksel aktivitenin olmadığı yaşam tarzını ifade eder.
Sinaps


Akson ve dendtritler arası bağlantıların olduğu nöronlar arası boşluklar.
Sirkadiyen Ritim


Dünyanın kendi ekseni etrafında yaklaşık 24 saat süren dönüşünün canlılar üzerinde oluşturduğu biyokimyasal, fizyolojik ve davranışsal ritimlerin tekrar edilmesidir.
Yakınsak Düşünme


Bireylerin bir doğru yanıt ürettiği düşünme örüntüsü.