top of page

Öğrenen Lider Öğretmen Eğitimi - Ek Bilgiler 

Sorun Çözücü Sorgulama

Sorun çözücü sorgulama (SÇS) ile sorunu tanımlayıp çözüm seçenekleri sunarak öğrencinin çözüm bulma sınırlarını belirleyebilirsiniz.

 

Bir soruna çözüm ararken öncelikle karar verin.

 

Karar verme gücünü;

 • Öğrencilere verecek misiniz?

 • Öğrencilerle paylaşacak mısınız?

 • Elinizde mi tutacaksınız?

 

Örnek 1: “Sınıftaki gürültü seviyesi artıyor. Seçim sizin: Ya şimdi çalışmanızı tamamlarsınız ya da teneffüste sınıfta kalıp bitirirsiniz.”

 

 • Öğretmen sorunu ifade eder: Gürültünün çalışmayı engelleyici düzeyde olması

 • Öğretmen olası öneriler sunar: Ya şimdi çalışmanızı tamamlarsınız ya da teneffüste sınıfta kalıp bitirirsiniz. 

Sorun_Cozucu_Sorgulama_1.jpg

Bu örnekte öğretmen, öğrencilere onlar tarafından istenmeyen seçenekler sunar. Öğretmen gücü kendi elinde tutar. Öğretmen seçenek sunmak yerine kararını da açıklayabilir: Şu anda sessizce çalışmamızı tamamlıyoruz.

 

Örnek 2: “Sınıf gezimizde ne yapmak istediğimize karar vermeliyiz. Cam üretme tesislerine veya bir otomotiv fabrikasına gidebiliriz.”

 

 • Öğretmen karar verme konusunu tanımlar: Sınıf gezisinde ne yapacağız?

 • Öğretmen olası öneriler sunar: Cam üretme tesislerine mi yoksa bir otomotiv fabrikasına mı gidelim?

Sorun_Cozucu_Sorgulama_2.jpg

Öğretmen öğrenciler tarafından eşit olarak istenebilecek iki farklı seçenek teklif ederek karar verme sürecine öğrenciyi ortak eder (Öğretmen gücü paylaşır).

 

Örnek 3: “Teneffüste 1. 2. 3. ve 4. 5. 6. 7. 8. sınıf öğrencilerinin bahçeyi birlikte kullanmalarından dolayı oluşabilecek sorunları nasıl çözebiliriz?”

 

 • Öğretmen sorunu tanımlar: Teneffüste küçük ve büyük öğrencilerin bahçeyi birlikte kullanmalarından dolayı oluşabilecek sorunlar

 • Öğretmen olası öneriler sunar: Oluşabilecek sorunları nasıl çözebiliriz?

Sorun_Cozucu_Sorgulama_3.jpg

Öğretmen, öğrenciden gerçekleştirilebilir bir çözüm istediği zaman, karar verme gücü öğrenciye verilmiş olur. (Öğretmen, öğrenciye o gücü verir.)

Karar Verme Sürecinde Güç Paylaşımı Özeti

 

 • Öğretmen, karar verme gücünü kendisinde tutmak isterse, sunduğu seçenekler öğrenciler tarafından istenmeyen seçenekler olabilir.

 • Öğretmen eşit seçenekler teklif eder ve öğrencilerin bunlardan birini seçmelerine izin verirse, öğretmen gücü paylaşmış olur.

 • Öğretmen karar verme gücünü öğrenciye vermek isterse, açık uçlu sorular sorarak, çözüm isteğinde bulunur.

“Bazen iki monoloğun bir diyalog etmediğini

düşünemediğimiz için, ifade etmek yerine etkilemeye çalışırız.

İlişkiler iletişim olduğu sürece devam eder. İletişim,

konuştuğumuz kadar dinlediğimiz zaman gerçekleşir.”

Steve Goodier

 

Sorun Çözücü Sorgulama Uygulamaları 

Yönerge: Aşağıdaki konuyu grubunuzla tartışınız ve üç tane sorun çözücü sorgulama örneği ortaya çıkarınız. (Sorun çözücü sorgulama uygulamalarının birinde öğretmen gücü elinde tutar, diğerinde öğretmen gücü öğrencileriyle eşit olarak paylaşır ve son olarak öğretmen karar verme gücünü öğrencilerine bırakır.)

 

Konu: Bu dönem yeni bir oturma düzeni planlayacağız.

 

Gücü Elinde Tut (Öğrencilere danışmadan önerilerinizi sununuz.)

 

 

 

Gücü Paylaş (Öğrenciler tarafından eşit olarak istenebilecek öneriler sununuz.)

 

 

  

Gücü Ver (Karar verme gücünü öğrencilere bırakınız.)

bottom of page