5 Taş Sosyal ve Finansal Liderlik Programı Uzman Buluşmaları
1.Tema: Kişisel Anlayış ve Keşif - Gözde Berber Özbalaban

Geçmiş Oturumlarımız